YEKSEM 2017 BİLİM KURULU

810

Prof. Dr.Can ERTEKİN – Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.Şükrü ÖZEN – Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.Hamit SERBEST- Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr.Belgin TÜRKAY – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.Adnan KAYA – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr.Ahmet Serdar YILMAZ – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr.Güven ÖNBİLGİN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr.Osman SEVAİOĞLU – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.Raşit TURAN – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.Mehmet BAYRAK – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr.Selçuk ÇÖMLEKÇİ – Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr.İbrahim ATMACA – Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr.Selim BÖREKCİ – Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr.Murat Erhan BALCI – Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr.Mutlu BOZTEPE – Ege Üniversitesi
Doç. Dr.Mehmet Timur AYDEMİR – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.Rüştü EKE – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr.İbrahim ÜÇGÜL – Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.İbrahim BAKIR – Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Hamza Feza CARLAK – Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Yavuz USER – Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Bilal GÜMÜŞ – Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Koray ÜLGEN – Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Kıvanç BAŞARAN – Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Alkan ALKAYA – Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Ozan KEYSAN – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.Engin ÇETİN – EMO Denizli Şubesi
Yrd. Doç. Dr.Hacer ŞEKERCİ – Yaşar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.İrfan ŞENLİK – EMO

PAYLAŞ