YAZIM KURALLARI

873

Bildiriler A4 kağıda çift sütun tek satır aralıklı olarak yazılacak, kağıdın her dört yanına 30 mm boşluk bırakılacaktır. Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurum adı, adresi ve e-posta adresleri yer alacaktır. Bildiri adı 14, yazar adı ve adresleri ile bölüm başlıkları 12, alt başlıklar 10, metin 10 punto, referanslar 9 punto olarak Times New Roman yazı tipinde yazılacaktır. Bildiri adı ve bölüm başlıkları büyük harfle koyu olacaktır.

Bildiri özeti bildiri başlığından sonra boşluk bırakılarak en az 100 en çok 200 kelimeden oluşacak, 9 punto italik ve koyu olarak yazılacaktır. Her bölüm başlığından önce 1, sonrasında ise 1 satır boşluk bırakılacaktır. Ara bölümlerin önce ve sonrasındaki boşluk sayısı ise bir olacaktır. Metin sonunda yararlanılan kaynaklar numaralandırılarak yazılacak, yazılan kaynak numaraları metin içinde, ilgili bölümlerde köşeli parantez içinde belirtilecektir. Bildiri tam metninin 12 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

Bildiriler, sempozyum sekretaryasına  yeksem@emo.org.tr  adresi üzerinden elektronik ortamda iletilecektir.

9.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’ne gönderilen ve ön değerlendirme aşamasını geçen bildiriler, Bilim Kurulu tarafından, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenen bir hakem süzgecinden geçirilecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ:

  • Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi : 1 Eylül 2017
  • Bildiri değerlendirme sonuçları:: 08 Eylül 2017
  • Düzeltilmiş Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi : 02 Ekim 2017
  • Sempozyum Tarihi : 03-04-05 Kasım 2017
PAYLAŞ