BİLDİRİ ÇAĞIRISI

1554

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde, IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Rixos Downtown Antalya’da düzenlenecektir.

Bu sempozyumda; öncelikli temalar güneş, hidrolik, rüzgâr ve biyo yakıtlar olmakla birlikte, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının ve uygulama teknolojilerinin de değerlendirileceği, bilimsel ve teknik çalışmaların tartışılmasına zemin oluşturularak, akademisyenlerin, araştırmacıların, uygulayıcıların bir araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerini  paylaşması amaçlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji sektöründeki firmaların katılımıyla, sempozyum ile eş zamanlı olarak düzenlenecek sergi kapsamında ise, teknolojik ürünler ve gelişmeler katılımcıların dikkatine sunulacaktır.

Zengin bir içerikle gerçekleştirilecek etkinliğimiz akademisyenlerin, teknik elemanların,  kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, üretici, tüketici ve kullanıcıların, müşavir ve mühendislerin ortak buluşma platformu olacak, ayrıca alanında uzman yurtiçi ve yurtdışından özel çağrılı konuşmacıların sunumlarına da yer verilecek olan bu gelenekselleşmiş sempozyumda ülkemizin birçok bölgesinden sektörünün tüm bileşenleri Antalya’da buluşacaktır.

Sempozyuma belirlenmiş konu başlıklarında bildiri gönderebilir ya da izleyici olarak katılabilirsiniz.Bildirileri tam metinlerinin 1 Eylül 2017 tarihine kadar Sempozyum internet sayfası: http://www.yeksem.org/ üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri alt başlıkları, katılım koşulları, yazım kuralları gibi bilgilere yine internet sayfasından erişilebilir.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza değer katacak bu etkinlikte sizleri de aramızda görmek bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımızla,

Sempozyum Yürütme Kurulu

Sempozyum Konularımız;

 • Güneş Enerjisi
 • Hidrojen Enerjisi
 • Biyokütle-Biyogaz
 • Jeotermal Enerji
 • Hidroelektrik Enerji
 • Rüzgar Enerjisi
 • Dalga Enerjisi
 • Kent ve Enerji
 • Enerji Politikaları
 • Enerji ve Çevre
 • Enerji Verimliliği
 • Şebeke Bağlantıları
 • Enerji Hukuku
 • Diğer İlgili Konular

**Bildirileriyle etkinliğe katkıda bulunanlar ücretsiz olarak delege haklarından faydalanabilecektir.

Bildiri Takvimi:

 • Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi : 1 Eylül 2017
 • Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi : 08 Eylül 2017
 • Düzeltilen Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi : 02 Ekim 2017
PAYLAŞ