SPONSORLUK VE SERGİ

900

DESTEK ÇAĞIRISIYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ-SERGİ BİLGİLERİ

Ulusal ölçekte sektördeki en ciddi etkinliklerden birisi konumunda olan ve 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi Rixos Downtown Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için uluslararası gelişmeleri yakından takip eden değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Sempozyum ile eş zamanlı olarak oluşturulacak sergi alanında da yenilenebilir enerji sektöründeki firmalar, ürün ve hizmetleri ile yer alacaktır

Bu kapsamda firmalara ve kurumlara sempozyum destek çağrısında bulunuyoruz. Sempozyum çantası, USB taşıyıcı bellek, bildiri-program kitapçığı, not defteri, kalem, konaklama ve catering hizmetleri için katkıda bulunacak firma ve kurumlara, etkinlik boyunca hizmet ve ürünlerini tanıtma, sergileme olanağı sunulmaktadır. Bunların yanında destek veren firmaların ve kurumların ismi, logosu sempozyum program broşüründe, sempozyum afişlerinde, sempozyum web sayfasında duyurulmakta ve sergi alanında tanıtımlarını yapabilmeleri için stand yeri verilmektedir.

Büyük öneme haiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nde sizleri de sponsorlarımız arasında görmekten büyük mutluluk duyacağız.

İstekliler aşağıdaki iletişim bilgilerinden ayrıntılı bilgi alabilirler:

İletişim Bilgileri

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

Adres                    : Meltem Mh. 3. Cd. 3808 Sk. No: 20 ANTALYA

Tel                       : +90 242 237 60 45

Fax                      : +90 242 237 60 47

Gsm                    :  0530 773 09 43-44

IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’ne yönelik olarak aşağıda listelenen destekler kapsamında firma ve kurumlara tanıtım imkanı sağlanacaktır.

Sempozyum USB Taşıyıcı Bellek  Sponsorluğu   :

Tüm katılımcılara dağıtılacak USB bellekler’ de IX.YEKSEM  Sempozyumunda sunulan bildiriler yer alacaktır. USB nin bir yüzünde sponsor olacak firmanın,diğer yüzünde ise EMO ve Sempozyum logosu tek renk olarak basılı olacaktır. Sempozyum program broşürlerinde firmanın  isim ve logosu “sponsorlar”  bölümünde yer alacaktır.

Sempozyum Çantası Sponsorluğu:

Katılımcılara,sempozyumunda bildiri sunan bilim insanlarına, sektör temsilcilerine ve üyelerimize verilecek olan çantaların sayısı 750 adet olacaktır. Çanta tipi EMO Antalya  Şubesi tarafından belirlenecektir. Sponsor firmanın ve Sempozyum Logosu çanta iç yüzünde tek renk olarak basılı olacaktır. Sempozyum program broşürlerinde firmanın  isim ve logosu “sponsorlar”  bölümünde yer alacaktır.

Sempozyum Bildiri ve Program Kitapçığı,Not Defteri,Kalem,Sponsorluğu :

Sempozyumu katılımcılarına dağıtılacak program kitapçıkları,sempozyum sonunda basılacak bildiri kitapçıklarını,A5 boyutunda hazırlanacak blok not defterleri,ve kalemleri içeren bu sponsorluk bölümünde;  hazırlanacak materyallare sponsor firma  ve sempozyum logosu tek renk olarak basılacak ve sempozyum program broşürlerinde firmanın  isim ve logosu “sponsorlar”  bölümünde yer alacaktır.

Sempozyum  Konaklama Sponsorluğu     :

Sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından  katılacak protokol  ve akademisyen misafirlerin konaklama giderlerini içeren bu sponsorluk bölümünde,sponsor firmanın tanıtım materyalleri misafir odalarına konulacak  ve sponsor firmaya sergi  alanında bedelsiz (12 m2) stand tahsis edilecek, sempozyum alanlarında 6 adet kırlangıç flama asma imkanı sağlanacaktır.

Sempozyum  Catering  Sponsorluğu  :

Sempozyuma günübirlik olarak katılacak Antalya özelindeki Meslek odaları mensupları ile EMO-Genç üyelerinin catering giderlerini içeren bu sponsorluk bölümünde,yemek kartlarında sponsor firma logosu basılacak,sponsor firmaya  sergi alanında bedelsiz (12 m2) stand tahsis edilecek,sempozyum alanlarında 6 adet kırlangıç flama asma imkanı sağlanacaktır.

Etkinlik Sponsorlarına (Katkı Verenler) Sağlanacak Ortak Hizmetler;

1.Sempozyum ve Sergi için yapılan programlı broşür, afiş ve sergi davetiyesinde “Katkı Verenler” ibaresi ve web sitesinde katkı verenin isim ve logosuna “Katkı Verenler” ibaresi ile birlikte yer verilecektir. (Sempozyum web sitesinden firmanın sitesine link verilecektir.)

2.Basılacak Sempozyum Bildiri Kitapçığı iç sayfalarında ücretsiz 1 tam reklam sayfası tahsis edilecektir.

3.Katkı veren firma temsilcilerinin sempozyum organizasyonun yapıldığı otelde konaklamaları için bedelsiz olarak 2 oda (2 gün 2 kişi ) tahsis edilecektir. .

4.Katkı verenlere istenilen adette ziyaretçi davetiyesi gönderilecektir. Söz konusu davetiyeler sempozyum delegeliği için olmayıp, “Sempozyum  ve serginin izleyici olarak takip edilmesi” için olacaktır.

9. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ-SERGİ BİLGİLERİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde Rixos Downtown Antalya’da gerçekleştirilecek olan IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi ‘ nde bildiri sunumlarının yapılacağı salonun fuaye alanında kurulacak olan firma tanıtım masalarında yenilenebilir enerji alanında ürün veya hizmet üreten kuruluşlara tanıtım olanağı sağlanacaktır.

Ayrıca, YEKSEM 2017’ye yönelik olarak sponsor olan firma ve kurumlara, sergi alanında tanıtım imkanı da sağlanacaktır.

Sektörle ilgili 50 bini EMO üyesi olmak üzere, toplamda 80 bini aşkın kişi,  kurum/kuruluş temsilcilerine ve profesyonel ziyaretçilere elektronik posta yoluyla sempozyumla ilgili duyurular gönderilmektedir. Bu bağlamda, Ülkemizin bir çok bölgesinden sempozyum ve sergiyi takip etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin, mühendis teknik elemanların uygulayıcıların ve kullanıcıların katılımı sağlanacaktır.

Sergi alanında yer alan firmalar, firmasını tanıtmanın yanında  yeni ürünlerle ve sektör temsilcileri ile tanışma imkanı, bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları alanında yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörün genel durumunu değerlendirme fırsatı bulacaklardır. Bu kapsamda eğitim, araştırma, yönetim, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılacağı ortamlar yaratılarak, akademisyen, sanayici, mühendis, mimar, teknik eleman, sektörel dernek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile iletişim kurulabileceği bir ortamın da oluşacağı öngörülmektedir.

Daha geniş ve daha nitelikli katılımla 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde Rixos Downtown Antalya’da gerçekleştirilecek olan 9.Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sergisi’nde stant alanları için bedeller şöyle belirlenmiştir:

1 m2 için: 350,00 TL+KDV (%18)

İstekliler aşağıdaki iletişim bilgilerinden sergi katılımı konusunda detaylı bilgi alabilirler.

İletişim Bilgileri;

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Adres  : Meltem Mh. 3. Cd. 3808 Sk. No: 20/ANTALYA
Tel       : +90 242 237 60 45
Fax      :  0-242 237 60 47
Gsm     :  0530-773 09 43-44

PAYLAŞ