Sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır.

Enerjinin büyük öneme sahip olması ve fosil yakıt rezervlerinin azalan ömrü, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmaktadır. Geleceğe dönük üretim senaryolarında yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı görülmektedir.

Ülkemizin artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, çevre dostu üretime yönelmek için kaynak planlanmasında yenilenebilir enerji oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, Ülkemizde hala yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok sorun enerji ihtiyacı ile beraber ortaya çıkmaktadır.

Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynakları ile çevreye zarar vermeden karşılamamız mümkündür.

Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahiptir. Özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece elverişli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu kaynaklardan yararlanma oranı düşük seviyelerdedir.

Bu anlayışla, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından her iki yılda bir istikrarla düzenlenen, başarıyla sürdürülen ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları dünyası nezdinde haklı bir saygınlık kazanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi `nin onuncusu da TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ev sahipliğinde 12-14 Aralık 2019 tarihlerinde, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Ulusal ölçekte enerji sektöründeki en ciddi etkinliklerden birisi konumunda olan bu Sempozyumda, uygulamalı ve teorik çalışmalar ile teknolojik gelişmelerin sunulacağı ortak bir buluşma platformu sağlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yönelik uluslararası gelişmeleri yakından takip eden araştırmacılarla, akademisyenlerin, teknik elemanların,  kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, üretici, tüketici ve kullanıcıların, müşavir ve mühendislerin sektör temsilcilerinin, sanayicilerimizin iletişimi ve son teknolojileri değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca alanında uzman özel çağrılı konuşmacıların sunumlarına da yer verilecek olan sempozyumda ülkemizin birçok bölgesinden sektörünün tüm bileşenleri Antalya’da buluşması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Sempozyumumuz; Çağrılı Konuşmacılar, Paneller, Akademik Bildiriler ve Ürün Tanıtım Stantları ile şekillenecektir.

10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nde sunulacak akademik ve teknoloji uygulama bildirilerinin aşağıda belirtilen sempozyum takvimine göre www.yeksem.org adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyumun bildiri dili Türkçe olup, bildirilerin başında Türkçe Özetlerin eklenmesi beklenmektedir. Gönderilen bildiri başvuruları Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiriler, konu başlıklarına göre sınıflandırılarak programda yayınlanacaktır. Bildirilerin Yazım Kuralları ve Örnek Bildiri Formatı’’nda yer alan formata göre hazırlanması ön kabul için gerekmektedir. Bilim Kurulu’nun uygun göreceği diğer bildiriler poster olarak sunulması planlanmaktadır. Sempozyumda Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda poster bildiri sunumuna da yer verilmesi planlanmaktadır.

Buna göre; Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi amaçlı olarak kullanımlarının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir ve ekonomik şekilde kullanıma kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması, yenilenebilir teknoloji ile araştırma geliştirme çalışmalarında akademik ve uygulamaya yönelik bilgilerin verileceği “X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi”ne katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Ülkemize, doğanın korunmasına, mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkı sağlayacak bu etkinlikte sizleri Antalya da aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Sempozyum Yürütme Kurulu

SEMPOZYUM KONULARI:

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Hidroelektrik Enerji
 • Jeotermal Enerji
 • Biyokütle-Biyogaz
 • Dalga Enerjisi
 • Hidrojen Enerjisi
 • Kent ve Enerji
 • Enerji Politikaları
 • Enerji ve Çevre
 • Enerji Verimliliği
 • Enerji Mevzuatı ve Hukuku
 • Mikro Şebekeler ve Dağıtılmış Sistemler
 • Diğer İlgili Konular

Bildiri yazım kuralları ve örnek bildiri formatı 

 

NOT: X.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’ne gönderilen bildiriler, Üniversite Öğretim Görevlilerinden oluşturulan Sempozyum Bilim Kurulu tarafından, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek ve hakem değerlendirmesinden geçen bildirilerin bildiri sahibi tarafından sunumuna olanak sağlanacaktır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi                             : 30 Eylül 2019

Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi                  : 21-25  Ekim 2019

Düzeltilen Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi           : 04 Kasım 2019

Sempozyum Tarihi                                                       : 12-14 Aralık 2019

 

**Bildirileriyle etkinliğe katkıda bulunanlar ücretsiz olarak delege haklarından faydalanabilecektir.

X.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi – YEKSEM 2019 kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ödüllü bir ÖĞRENCİ BİLDİRİ YARIŞMASI da düzenlenecektir. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]