X.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’ne gönderilen bildiriler, Üniversite Öğretim Görevlilerinden oluşturulan Sempozyum Bilim Kurulu tarafından, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek ve hakem değerlendirmesinden geçen bildirilerin bildiri sahibi tarafından sözlü sunumuna olanak sağlanacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI:

  • Bildiriler A4 kağıda çift sütun tek satır aralıklı olarak yazılacak, kağıdın her dört yanına 30 mm boşluk bırakılacaktır.
  • Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurum adı, adresi ve e-posta adresleri yer alacaktır.
  • Bildiri adı 14, yazar adı ve adresleri ile bölüm başlıkları 12, alt başlıklar 10, metin 10 punto, referanslar 9 punto olarak Times New Roman yazı tipinde yazılacaktır.
  • Bildiri adı ve bölüm başlıkları büyük harfle koyu olacaktır.
  • Bildiri özeti bildiri başlığından sonra boşluk bırakılarak en az 100 en çok 200 kelimeden oluşacak, 9 punto italik ve koyu olarak yazılacaktır.
  • Her bölüm başlığından önce 1, sonrasında ise 1 satır boşluk bırakılacaktır. Ara bölümlerin önce ve sonrasındaki boşluk sayısı ise bir olacaktır.
  • Metin sonunda yararlanılan kaynaklar numaralandırılarak yazılacak, yazılan kaynak numaraları metin içinde, ilgili bölümlerde köşeli parantez içinde belirtilecektir.
  • Bildiri tam metninin 12 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

Bildiriler, sempozyum sekretaryasına BİLDİRİ GÖNDER linki üzerinden elektronik ortamda iletilecektir. Ayrıca X.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi – YEKSEM 2019 kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ödüllü bir ÖĞRENCİ BİLDİRİ YARIŞMASI da düzenlenecektir.