Genel
EMO – X. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİ’NE BİLDİRİ ÇAĞRISI YAYINLANDI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 31 Ekim-02 Kasım 2019 tarihlerinde, X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Antalya`da düzenlenecektir.

Sempozyumda, uygulamalı ve teorik çalışmalar ile teknolojik gelişmelerin sunulacağı bir platform sağlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yönelik uluslararası gelişmeleri yakından takip eden araştırmacılarla, sektör temsilcilerinin iletişimi ve son teknolojileri değerlendirmeleri amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Sempozyumumuz; Çağrılı Konuşmacılar, paneller, akademik bildiriler ve ürün tanıtım stantları ile şekillenecektir.

2019 yılında düzenlenecek olan YEKSEM ile birlikte, yaşanılabilir ve sürdürülebilir enerji faaliyetleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut ve gelecek durumunun Üniversitelerimizdeki bilim insanları, ülke genelindeki; sektör temsilcileri, müşavir ve mühendislerimiz, sanayicilerimiz, kullanıcılarımız ve tüm ilgililer Antalya`da bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarma fırsatı da bulacaklardır. Bu kapsam da 10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi`nin de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Düzenlenen bu etkinlik, uygulayıcı mühendislerle, sanayiciler, kamu yetkilileri, tüm sektör paydaşları ve akademik camiayı birleştiren bir köprü görevi görecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Yenilenebilir enerjiyi destekleyerek hem günümüzü, hem de geleceğimizi kurtarmak hepimizin elindedir. Ülkemizdeki yatırım ve olanakların artarak yenilenebilir enerji konusunda çok önde olduğumuz günleri görmek dileğiyle, konuya ilgi duyan tüm kişi, kurum ve kuruluşları X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu‘na katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyuma belirlenmiş konu başlıklarında bildiri gönderebilir ya da izleyici olarak katılabilirsiniz. Bildiri tam metinlerinin 05 Aüustos 2019 tarihine kadar Sempozyum internet sayfası: http://www.yeksem.org/ üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyum hakkında ve bildiri alt başlıkları, katılım koşulları, yazım kuralları gibi bilgilere yine internet sayfasından erişilebilir. Bunun dışında, bildirileriyle etkinliğe katkıda bulunanlar ücretsiz olarak delege haklarından faydalanabilecektir.

Sempozyum Konuları;

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Hidroelektrik Enerji
 • Jeotermal Enerji
 • Biyokütle-Biyogaz Enerjisi
 • Dalga Enerjisi
 • Hidrojen Enerjisi
 • Kent ve Enerji
 • Enerji Politikaları
 • Enerji ve Çevre
 • Enerji Verimliliği
 • Enerji Mevzuatı ve Hukuku
 • Mikro Şebekeler ve Dağıtılmış Sistemler
 • Diğer İlgili Konular