X.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi – YEKSEM 2019 kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ödüllü bir öğrenci bildiri yarışması düzenlenecektir. 

ÖĞRENCİ BİLDİRİ YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI:

  • Öğrenci Bildiri Yarışmasına her öğrenci sadece bir bildiri ile katılabilir.
  • Yarışmaya katılacak olan bildiriler çok yazarlı ise, ilk yazar öğrenci olmalı ve bildiride sadece bir öğrenci yazar olmalıdır.
  • Bildiri metinleri ve sunum dili Türkçe’dir.
  • Bildiri Yazım Kuralları‘na uygun olarak yazılmayan bildiriler yarışmaya kabul edilmeyecektir. (Örnek bildiri formatı)
  • Bildirinin Öğrenci Bildiri Yarışmasına katılmak üzere yollandığı, bildiri yüklenirken açıklama kısmında belirtilmelidir.
  • Bildiri yarışmasına katılacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, bildiri adres satırında Üniversite/Enstitü belirtilmelidir.
  • Tam metin gönderildiğinde, özgünlük, anlatım, yazım yönünden Değerlendirme Jürisi tarafından puanlanır (A). Değerlendirme sonucuna göre bildiriler sunum yapmak üzere seçilir.
  • Sunumlar hakem heyeti tarafından kendilerine verilen forma göre içerik, özgünlük ve sunum açısından puanlanır (B).
  • Bu puanların %50A+%50B oranında değerlendirmesi yapılarak öğrenciler bildirileri ile sıralanır ve ödül alacak olan öğrenciler belirlenecektir.
  • Yarışmaya katılacak olan öğrencinin danışmanı, değerlendirme jürisinde yer alamaz.

X.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’ne gönderilen bildiriler, Üniversite Öğretim Görevlilerinden oluşturulan Sempozyum Bilim Kurulu tarafından, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak bir hakem heyeti değerlendirmesinden geçecektir. Bildiriler, sempozyum sekretaryasına aşağıdaki BİLDİRİ GÖNDER butonu kullanılarak elektronik ortamda iletilecektir.