Genel
YEKSEM 2019 TASLAK PROGRAM YAYINLANDI

Tek yıllarda düzenlenen ve Ulusal ölçekte sektörümüzdeki en ciddi etkinliklerden birisi konumunda olan YEKSEM 2019`un; Yenilenebilir enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirmek ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmak ve kamuoyunu yenilenebilir enerji kaynakları konusunda biraz daha bilgilendirebilmek amacıyla büyük bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz.

Sempozyumda, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Oturumları ve Paneller aracılığıyla, konusunda uzman olan kişi ve kuruluşların, akademisyenlerin, sektörde ürün ve hizmet üreten firma ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların Antalya`da buluşturulması amaçlanmaktadır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ve “Yenilenebilir Enerjinin Ülkemiz ve Dünyamız Açısından Önemi” konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, İlimizdeki ortaokul kademesindeki öğrencilere yönelik “Temiz Bir Dünya İçin Yenilenebilir Enerji” temalı resim yarışması ödül programının da düzenleneceği Sempozyum kapsamında etkinliğimiz; çağrılı konuşmacılar, paneller, akademik bildiriler ve poster sunumlarla şekillenecektir.

Gelenekselleşmiş bu Sempozyum ile eş zamanlı olarak oluşturulacak sergi alanında, yenilenebilir enerji sektöründeki firmalar, teknolojik ürün ve hizmetleri ile de yer alacaktır.

Yaşanılabilir ve sürdürülebilir enerji faaliyetleri için meslektaşlarımızı, bu alanda çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, uygulayıcı mühendisleri, öğrencileri, sektör temsilcilerini ve tüm ilgilileri X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi`ne davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Yeksem 2019 Taslak Programına ulaşmak için tıklayınız