Tüketilen ve üretilen enerji miktarının bir ülkenin ekonomik kalkınmışlığının bir göstergesi olduğu düşünülürse, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin daha etkin kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dünyada sınırlı olan fosil kökenli enerji kaynakları, hızla tükendikleri gibi atmosfer ölçeğinde hızla kirliliğe ve küresel ısınmaya ve olumsuz çevresel etkilere neden olmaktadır. Oysa ülkemizin değerlendirilebilecek nitelikte, yaygın ve yeterli miktar da “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” mevcuttur. Bu potansiyelin kullanılamamasının altında maliyetler ve yasal düzenlemelerdeki eksiklikler başta olmak üzere birçok etken bulunmaktadır. Bu düşünceye paralel olarak temiz enerji başlığı altında yenilenebilir enerji kaynakları üzerine odaklanılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bunun yanında yenilenemeyen enerji kaynaklarına değil, aksine yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Zira enerjisiz bir hayat elbette düşünülemez, ama temiz ve doğal kaynaklarla enerji elde etmek de paha biçilemez. Aksi halde gelecek hiç de parlak görünmüyor.

Günümüzün geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin insan, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel seviyede olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve tüketilmesi amacı ön plana çıkmıştır. Ülkeler özellikle sıfır salınımı olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile şartlarını zorlamadan ekonomiye kazandırılmasına, enerji üretim teknolojilerini bu yönde geliştirmeye, üretimi ile tüketimini teşvik edici çeşitli politikaların oluşturulmasına ve strateji belgelerinin hazırlanmasına hız vermişlerdir.

Çünkü dünyada, her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde bu ihtiyacı karşılamak için çoğunlukla fosil yakıtlardan elde dilen, yenilenmeyen enerji kullanılmakta. Bu sebeple de hava, su, çevre hızla kirleniyor. Biz bu dünyayı bizden önceki nesilden aldık ve kesinlikle şu an kinden daha yaşanabilir bir çevre almış olduk. O zaman en azından gelecek nesillerin de en az bizimki kadar temiz ve doğal bir çevrede yaşayabilmeleri için doğal ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz kaçınılmaz gerçektir. Türkiye gibi tükettiği enerjinin büyük bir kısmını dışarıdan temin eden bir ülke için yenilenebilir enerji üretimini teşvik edip artırmak bir zorunluluk halini almaktadır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Antalya Şubesi sekretaryasında; diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Uygulama Teknolojilerinin de değerlendirileceği, bilimsel bilgilerin yeni teknolojik uygulamalarla ve araştırmalarla ifadelerini bulacağı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi düzenlenmektedir.

Bu sempozyumda, yaşanılabilir ve sürdürülebilir enerji faaliyetleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut ve gelecek durumunun Üniversitelerimizdeki bilim insanları, ülke genelindeki; sektör temsilcileri, müşavir ve mühendislerimiz, sanayicilerimiz, kullanıcılarımız ve tüm ilgililer Antalya’da bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarma fırsatı da bulacaklardır

12-14 Aralık 2019 tarihlerinde 10. su düzenlenecek olan Sempozyumda; konunun ilgili tüm taraflarının katılımıyla, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır. Konuya ilgi duyan tüm kişi, kurum ve kuruluşları X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu’na katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

YEKSEM Yürütme Kurulu